U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

U staat er niet alleen voor

U als leidinggevende hebt regelmatig het gevoel er alleen voor te staan. U vergadert veel, bespreekt alle zaken die er volgens u toe doen. U hebt niet de overtuiging dat het personeel en het Management Team de zaken voldoende en juist oppakken. Hebben we met elkaar scherp waar we uit willen komen of denken we zeer verschillend? Kijken we wel goed met elkaar naar alle ontwikkelingen die op ons afkomen? 

Hoe houdt u het overzicht? Wanneer moeten de zaken geregeld zijn? Is het ooit af? Zijn we met elkaar voldoende betrokken of zakt de animo weg? Moet u de kar alleen trekken of voelen anderen zich ook verantwoordelijk? U hebt het gevoel er alleen voor te staan!

Ondanks dit gevoel staat u er niet alleen voor. U kunt immers iets ondernemen om de medewerkers te mobiliseren, de minds te richten en draagvlak tot stand te brengen. U kunt iets ondernemen om het gevoel weg te halen dat u de enige bent die aan de kar trekt.Onze workshops zijn ontwikkeld om hier snel en effectief verandering in aan te brengen. Na afloop is uw team voldoende betrokken en zijn de neuzen gericht. Ook hebt u na de workshop overzicht en inzicht in alles wat er geregeld moet worden binnen uw organisatie. Het blijkt een zeer effectieve manier te zijn om begrip, commitment en verantwoordelijkheid voor het verandertraject te bewerkstelligen.Tevens worden de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk

De workshop wordt in eerste instantie georganiseerd voor uw direct leidinggevenden en u zelf. Indien nodig en gewenst kunnen andere key spelers uit uw organisatie deelnemen. De deelnemers inventariseren tijdens de workshop de actiepunten en de verbeterpunten. Tevens bespreken ze met elkaar de noodzaak en de urgentie. Ook worden de mogelijke maatregelen bepaald en beoogde effecten vastgesteld. Wij organiseren en faciliteren de workshop. De bevindingen van de workshop, de aanbevelingen en de actiepunten (plan van aanpak) worden door ons in een verslag vastgelegd en aangeboden aan de opdrachtgever.